English  Nederlands  Change Skin / Website look  

Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


Breed Specific Legislation Argumentation Regeling Agressieve Dieren (RAD)
Apology to Supporters of BSL BSL-SBT.com in the News
Jan Dirk van Ginneke - Tribute 2008

  Regeling Agressieve Dieren (RAD)

Regeling Agressieve Dieren (RAD)

De RAD, in de volksmond ook wel "pitbullwet" genoemd is een regeling die betrekking heeft op vermeend agressieve hondenrassen van het "Pitbull Terrier type". In 1993 is de RAD in Nederland ingevoerd, in 2005 werd deze enigszins aangepast en uiteindelijk op 9 juni 2008 afgeschaft. Er werden twee doelen nagestreefd met de RAD:

1. Het in directe zin laten uitsterven van honden van het ras "Pitbull Terrier" en indirect ook het van het verkeer onttrekken (afmaken) van honden van het het "Pitbull Terrier type", die niet tot geregistreerde rassen behoren.

2. Voorkomen dat bestaande honden van het "Pitbull Terrier type" schade zouden aanrichten aan mens en dier.

Onder de regeling vallen alleen niet-geregistreerde honden, rashonden die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer zijn vrijgesteld.

Pit-bull type honden

Aan de hand van uiterlijke kenmerken wordt bepaald of een hond aan het pitbull type voldoet. Beknopt samengevat omvat dit o.a. een krachtig, gespierd uiterlijk, een schofthoogte van 35-50cm, een vierkante kop, spits toelopende staart en een hond met een kortharige vacht. In Nederland erkende rassen die in sterke mate aan deze kenmerken voldoen zijn namevooral, maar zeker niet uitsluitend!, de American Staffordshire Terrier en de Staffordshire Bull Terrier.

Inhoud RAD

De RAD verbiedt het fokken en houden van pitbull-type honden. Wanneer een hond in het bezit is van een geldige FCI (Federation Cynologique Internationale) stamboom, valt deze niet onder de RAD. Echte pitbulls (APBT) kunnen geen FCI stamboom hebben, daar ze niet door deze instantie als ras erkend worden. Pitbull-type honden die voor 1993 in bezit waren mogen alleen worden gehouden wanneer deze zijn geregistreerd bij de politie en aanverwante relevante instanties en voldoen aan opgelegde voorwaarden (muilkorven, castratie en kort aanlijnen).

Voor het fokken geldt ten eerste dat beide ouderhonden een geldige FCI stamboom dienen te bezitten. Daarnaast geldt voor de American Staffordshire Terrier (niet voor de Staffordshire Bull Terrier) dat alleen FCI stambomen worden toegekend aan een nest puppen, wanneer de ouderdieren een MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest) succesvol hebben doorstaan.

In de regeling zijn verschillende schommelingen geweest, wat betreft de rassen die onder de regeling vielen. In december 2000 zou de pitbullregeling worden uitgebreid. Niet alleen de American Staffordshire Terriėr was verboden, maar ook de Dogo Argentino, de Fila Brasileiro en de Mastino Napoletano zouden verboden worden. Ook de Rottweiler werd hier later nog aan toegevoegd.

In oktober 2003 werd bekend dat de RAD zoals hierboven beschreven staat, niet uitgevoerd zou worden. Het enige ras dat onder de regeling bleef vallen was de American Pitbull Terriėr en "pitbull-achtigen" (waaronder door de uiterlijke overeenkomst ook de FCI-stamboomloze American Staffordshire Terriėr en de FCI-stamboomloze Staffordshire Bull Terriėr).

Gevolgen

Honden kunnen worden beoordeeld (geschouwd voor de RAD) wanneer ze minimaal 6 maanden oud zijn. Wanneer een dier onder de RAD valt, zal het in beslag worden genomen door controlerende instanties, zoals de politie en de Algemene Inspectie Dienst (AID). Aan de markering van de hond door middel van tatoeage (voor 1998) of chip (na 1998) is het bezit van een geldige FCI stamboom te herkennen.

Wanneer de betreffende autoriteiten vaststellen dat de hond geen geldige FCI stamboom bezit, zal deze in beslag worden genomen. De eigenaar zal worden beboet, de hoogte van de boete ligt op minimaal €120. Verdere kosten zullen eveneens op de eigenaar worden verhaald. De hond zal worden beoordeeld door een daartoe gekwalificeerde schouwer. Wanneer deze constateert dat er sprake is van een pitbull-type hond, zal er over het algemeen euthanasie worden opgelegd.

Controverse

- De RAD beoordeelt dieren alleen op uiterlijke kenmerken, temperament wordt niet beoordeeld.

- Het is daarom bij kruisingen niet vast te stellen of een pup binnen de RAD zal vallen voor deze de leeftijd van 6 maanden bereikt. Wanneer de pup de uiterlijke kenmerken van zijn niet-pitbull-type ouder zal ontwikkelen, zal deze niet onder de RAD vallen, wanneer de pup voornamelijk op zijn pitbull-type ouder lijkt wel. Een dier met een slechter temperament dat niet op een pitbull lijkt is dan toegestaan, terwijl een zachtaardige pup die veel weg heeft van zijn AST of SBT ouder onder de RAD valt en normalerwijze zal worden vernietigd. Overigens kunnen ook kruisingen van ouderdieren die zelf niet op een pitbull-type lijken wel pups opleveren die op een pitbull –type lijken en dus automatisch onder de RAD vallen. Voorbeelden hiervan zijn Boxer X Windhond, Pinscher X Mastiff-type.

De RAD wet is afgeschaft sinds 9 juni 2008, maar er kwamen nog meer veranderingen, lees hier meer.

Top of Page Top of Page
SpartanDogs Home
This site and all its content is © of and hosted by: By Spartan Law!