English  Nederlands  Change Skin / Website look  

Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


Breed Specific Legislation Argumentation Regeling Agressieve Dieren (RAD)
Apology to Supporters of BSL BSL-SBT.com in the News
Jan Dirk van Ginneke - Tribute 2008

  Verontschuldiging aan Voorstanders van BSL

Een Verontschuldiging aan Degenen die Ras-Specifieke Verboden Voorstaan

Het spijt ons dat U bang bent voor onze honden en U daarom deze honden probeert te laten doden, omdat u denkt dat zij “pit bulls”zijn.

Het spijt ons dat U het begrip ontbeert omtrent de werkelijke geschiedenis van ons ras, gekenmerkt door zachtheid naar mensen, een wonderbaarlijk temperament gekoppeld aan intelligentie en gedragsstabiliteit. Het spijt ons ook dat U niet de statistieken kent van de American Temperament Test Society (ATTS), betreffende het echte temperament van ons ras. De ATTS plaatst honden van het “pit bull-type” namelijk in de top vier voor temperament, met een betere score dan rassen die wel geaccepteerd en doodgeknuffled worden door de media en politiek, waaronder de Golden Retriever en het Cocker Spanieltje.

Het spijt ons nog meer dat U dan maar partij kiest voor en bescherming biedt aan de echte mishandelaars van dieren, door het ras als de kwaaddoener te identificeren en niet de onverantwoordelijkheid van de eigenaar. Het spijt ons dat volgens uw logica een individu een auto kan stelen, een paar mensen ermee kan overrijden zodat U het merk auto de schuld kan geven voor het ongeluk, terwijl de dader volgens U geen blaam treft.

Het spijt ons dat U deze rassen generaliserend associeert met een bepaalde groep mensen. Het spijt ons dat U de liefde en determinatie niet kan zien van vaak hoogopgeleide, niet-criminele en van het “normale” type mensen,die met name ten opzichte van deze rassen betoond worden, en de enorme persoonlijke offers die hun maken om op een verantwoordelijke manier voor deze honden te zorgen.

Het spijt ons dat U niet naar de opvangcentra, en in het bijzonder de faciliteiten waar de dieren “gestald” worden alvorens ze vernietigd worden, wil of kan bezichtigen om de honderden aan hun lot overgelaten en mishandelde honden van verondersteld “pit bull type” te aanschouwen, die sterven voor de idiote “misdaad” van geboren te worden met enkele uiterlijke kenmerken die tegen hen gebruikt worden om hen als het kwaad te stigmatiseren. Het spijt ons dat U niet de teleurgestelde blik in hun ogen kan zien als iemand langs hun kennel loopt, die het weigert om hun op basis van het verhaal van slecht geïnformeerde, subjectief gekleurde, angst zaaiende media berichten zelfs maar als adoptiemateriaal te overwegen. Het spijt ons dat U er niet bij kan zijn als het dier voor de laatste keer naar een mens mag kijken, en ondanks dat dit dier door alle mensen die het heeft meegemaakt verraden is, kwispelend zijn laatste bezoeker verwelkomt, zelfs als deze enkel en alleen maar de euthanaserend spuit zal toedienen.

Het spijt ons dat U er niet bij kan of wil zijn om “pit bull” puppies te redden als ze in een vuilniszak in een container liggen te piepen, “weggegooid” door iemand die in de toekomst van een ander, lucratiever en gemakkelijker te verkopen ras gebruik zal maken om zijn illegale en onmenselijke praktijken op bot te vieren.

Het spijt ons dat U niet het onderscheid kan maken tussen agressie gericht op honden en agressie gericht op mensen, zoals deze rassen wel kunnen. Ja, wij impliceren dat U in deze zin ver inferieur bent aan deze zogenaamde “pit bulls”.

Het spijt ons ten zeerste dat de zaden van de middeleeuwse heksenjacht: intolerantie, generalisatie en racisme U het gevoel geven dat bepaalde hondenrassen gedemoniseerd worden en daarna genocide moeten ondergaan, op een manier die gespiegeld kan worden aan de wijze die werd gebruikt tijdens de holocaust in Duitsland, en daarna nog vaker is toegepast.

Het spijt ons dat rechtvaardigheid, gelijkheid, tolerantie en gezond verstand, allemaal zaken waarvan U zegt dat U ze na aan het hart houdt (en dat moet U ook doen!), en als gevolg daarvan ook van anderen verwacht, maar toch niet zelf verschaft aan een hond van verondersteld “pit bull-type” of zijn verzorger. Het spijt ons dat u noch de constructieve tijd vrijmaakt om een petitie tegen generaliserend racisme zoals ondermeer beschreven in rasspecifieke legislatie (Breed Specific Legislation (BSL)) in te dienen, noch aan het front wil staan om veranderingen in de criminele regelgeving door te zetten die een serieuze straf opleggen aan de echte mishandelaars van dieren.

Het spijt ons dat U niet de teleurgestelde blik in de ogen van een puppy kunnen zien als de mensen die hem een aai over zijn bol geven, plotseling fronsen, zijn eigenaar uitschelden en er met een boog omheen lopen als U hen vertelt dat het een puppy is van een ras dat het doelwit van media terreur is. Het spijt ons dat U zelf de behoefte heeft om onze families en onze honden te terroriseren voor misdaden die we nooit gedaan hebben, noch zullen doen. Het spijt ons dat U noch weet hoe het is om in angst te leven, noch medeleven kan of wil tonen voor families die in angst leven voor de veiligheid van onze honden wanneer hysterische en mentaal onstabiele mensen allerhande verschrikkelijk kwaad over deze honden willen brengen.

Het spijt ons dat onze media censuur toepast en weigert om de naam “pit bull” of de benaming hond van het “pit bull-type” in verband te brengen met positieve daden zoals: het redden van een persoon of kind van verstikking in een brandend huis/de verdrinkingsdood/een aanval van wilde dieren; het dienen als reddingshond in enkele van de beste Zoek en Reddingsteams die er zijn; het dienen als enorm mensvriendelijke geregistreerde therapiehonden die een wereld van geluk betekenen voor een andere verkeerd begrepen, en verwaarloosde groep in onze maatschappij: de bejaarde burger, enz.

Het spijt ons dat U niet de gelegenheid heft om een “pit bull” een kind te zien kussen, voorzichtig over een baby, pup of kitten heen te stappen die aan het spelen is in een zonnestraal. Het spijt ons dat U niet s’-ochtends wakker kan worden met een warme “pit bull” gezellig opgerold tegen je aan, terwijl U zou weten dat U zijn gehele wereld bent, zelfs als het huis vlam zou vatten en jij opgesloten zou raken zouden die loyale ogen u tot het eind vergezellen.

Nu we er echt over nadenken, spijt het ons helemaal niet dat U geen hond van het zogenaamde “pit bull-type” bezit — simpel en alleen omdat U op dit moment in uw leven er nog geen verdiend. Wordt wakker, open je hart zonder subjectiviteit, het is nog niet te laat.

Er zal ook voor U een moment komen waarop U de kans heeft om het juiste te doen.

Top of Page Top of Page
SpartanDogs Home
This site and all its content is © of and hosted by: By Spartan Law!