English  Nederlands  Change Skin / Website look  

Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


BSL Endangered Breeds
Prejudice and hidden agendas Versus the true American Pit Bull Terrier
Luxembourg proposes to ban breeds including the Staffordshire Bull Terrier
Italy replaces breed ban with owner responsibility
German research on Temprament in Bull and Terrier type dogs
Rage Syndrome in Cocker Spaniels

  Luxemburg wil rassen, inclusief de Staffordshire Bull Terriër, verbieden

Voordat je deze sectie overslaat, omdat dit onderwerp jou persoonlijk toch niet lijkt aan te gaan, vergewis je dan toch even van de volgende feiten. Ten eerste, landen vergelijken hun wetgeving met die van andere landen, en specifiek met de wetgeving van andere landen binnen de Europese Unie (EU). Sterker nog, de EU streeft naar het vormen van een universele wet die ook het onderwerp rasspecifieke regelgeving (Breed Specific Legislation (BSL)) zal omvatten. Ten tweede, de regering van Luxemburg waarschuwt expliciet dat deze regelgeving ook voor toeristen zal gaan gelden. Ten derde: op dit moment heeft uw standpuntinname of reactie het meeste effect. Als een wet eenmaal is aangenomen wordt hij niet zo gemakkelijk ongedaan gemaakt of zelfs maar gewijzigd. Verder kan het afkeuren of aanpassen van hun wetgeving gunstige effecten hebben op andere landen. Een rechtvaardige wetgeving op alle vlakken is zeer wenselijk, en zal zowel mensenlevens verrijken als dierenlevens redden.

Luxemburg heeft haar intentie om Breed Specific Legislation (BSL) te introduceren aangekondigd, en deze wetgeving zal ook het verbieden van verscheidene rassen inhouden inclusief de door hen zo genoemde “Staffordshire Terriër” (dit slaat waarschijnlijk zowel op de "Staffordshire Bull Terriër (SBT)" als op de “American Staffordshire Terriër (AST)”) en de “Tosa Inu”. Dit wetsvoorstel is reeds opgesteld en het is de verwachting dat dit binnen de volgende zes tot negen maanden wordt uitgevoerd, zo niet eerder; de "uitvoeringsfase" zal in samenwerking met de “ondersteuning van zowel de politie als dierenartsen (de laatste groep voor het laten inslapen van honden op raciale in plaats van gedragsgerelateerde gronden)” geschieden.

De regering van Luxemburg volgt hiermee het voorbeeld van andere landen (bijv. Frankrijk, zie later voorbeeld, maar ook Duitsland), die reeds BSL op verschillende hondenrassen, en met name die met een historie als canine gladiator, hebben toegepast. Al deze regeringen maakten en maken echter een simpele denkfout door de assumptie er op na te houden dat honden gevaarlijk zijn vanwege hun uiterlijk en misschien door het type eigenaar dat zich met dergelijke honden wil associëren, in plaats van het echte en wetenschappelijk gestaafde feit te beschouwen dat elke hond gevaarlijk kan zijn, ongeacht het ras waartoe deze hond behoort. Bovendien stappen ze voor het gemak over het feit heen dat de grote meerderheid aan honden, ongeacht hun ras, goed aangepaste familiedieren zijn, die enorme voordelen in de vorm van gezondheid en gezelschap bieden aan hun eigenaren, hun families en zelfs aan gemeenschappen in zijn geheel.

Het is op dit moment nog tot enige hoogte onduidelijk of deze wet daadwerkelijk de “American Staffordshire Terriër” (een ras van Amerikaanse oorsprong) of de "Staffordshire Bull Terriër" (een ras van Engelse oorsprong) of beiden betreft, aangezien beide rassen de benamingen “Staffordshire” en “Terriër” in hun naam hebben. De Franse overheid maakte oorspronkelijk dezelfde fout, maar na opheldering over hun positie betreffende dit onderwerp werd de "Staffordshire Bull Terriër" (SBT; een ras van Engelse oorsprong) specifiek genoemd als niet onder deze wetten vallend.

Jammer genoeg, is het echter ook mogelijk dat Luxemburg naar de Duitse visie zou overhellen. Luxemburg heeft namelijk zeer nauwe relaties met Duitsland. Het is dan ook door menig liefhebber van werkrassen, inclusief de “Bull and Terrier”-rassen, voorspeld dat de arrogantie en onwetendheid van slechts een handvol invloedrijke politici in Duitsland wederom onzinnigheden over andere delen van Europa kan verspreiden. Als de regelgeving van Duitsland zal worden gevolgd, waar het na uitziet, zal ook de SBT verboden kunnen worden!

Het lijkt er op dat de AST, SBT en de Tosa Inu onder het wetsvoorstel van de regering van Luxemburg vallen.

De boetes van het niet navolgen van deze wet (vooralsnog in haar voorstelfase) variëren van 251 tot 20.000 Euri en kunnen tevens gevangenisstraffen variërend van acht dagen tot twee jaar omvatten. Bovendien meldt deze wet expliciet dat toeristen ook onder deze wetgeving zullen vallen en dus betrekking heeft op elke hond vallende onder deze BSL die over welke grens dan ook in hun land terechtkomt.

Wat kan u dan doen? We kunnen de autoriteiten van Luxemburg aanschrijven, zoals we ook met success die van Frankrijk hebben aangeschreven, uitleggend over ons ras de Staffordshire Bull Terriër (SBT; “the nanny dog” ofwel het kindermeisje) en hun proberen uit te leggen waar zij echte feiten over (deze) honden kunnen krijgen en de aard van de werkelijke problematiek van honden en als laatste: waarom het zo is dat elke vorm van Breed Specific Legislation alleen maar tegenproductief kan werken in het beschermen van het volk.

Als u daar ook aan wilt bijdragen (Frans en Duits zijn de internationale talen die het meest in Luxemburg worden gebruikt; maar brieven in het Engels kunnen natuurlijk ook), ben dan alstublieft erg beleefd en gevoelig voor het feit dat de mensen aan wie je de brief richt, hoewel ze erg invloedrijk zijn, doorgaans hun acties op onwetendheid berusten in plaats van op haat gericht tegen onze honden. Zelfs één enkele agressief getinte of anderszins onbeleefde brief van buiten hun landgrenzen is gedoemd veel meer schade te berokkenen aan het doel van ons als liefhebbers van deze honden dan honderden beleidvol geschreven brieven die het wetenschappelijk bewijs en/of onze persoonlijke ervaring van samenleven met deze honden en de voordelen die wij als individuen en als gemeenschap daarvan plukken.

Iedereen die de autoriteiten van Luxemburg hierover wil contacteren, kan dit doen door te schrijven naar de Premier en de Minister van Landbouw (adresgegevens staan hieronder vermeld).

M. Jean-Claude Juncker
Le Premier ministre et Ministère d'Etat
4, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg

M. Fernand Boden
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
1, rue de la Congrégation
L - 1352 Luxembourg

“By Spartan Law Kennels” (www.bsl-sbt.com)

27-02-2008

Dit artikel staat zowel in het Nederlands als in het Engels gehost op onze site:

Bronnen:

Aanbevolen leesmateriaal:

Top of Page Top of Page
SpartanDogs Home
This site and all its content is © of and hosted by: By Spartan Law!