English  Nederlands  Change Skin / Website look  

Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


BSL Endangered Breeds
Prejudice and hidden agendas Versus the true American Pit Bull Terrier
Luxembourg proposes to ban breeds including the Staffordshire Bull Terrier
Italy replaces breed ban with owner responsibility
German research on Temprament in Bull and Terrier type dogs
Rage Syndrome in Cocker Spaniels

  Italie vervangt verbod op rassen voor verantwoordelijkheid bij de eigenaar

Nadat in Nederland haar pitbull wet werd teruggetrokken, volgen ook andere landen.

Italie zal zijn lijst met gevaarlijke honden terugtrekken en deze vervangen met een wet die eigenaren in hogere mate verantwoordelijk maakt voor de africhting en het gedrag van hun huisdier.

De nieuwe wet, die vanaf April 2009 ingaat, elimineert de huidige lijst van 17 potentieel gevaarlijke hondenrassen, waaronder Rottweilers, American Pit Bull Terriers, Bull Mastiffs en American Bulldogs.

Onder de huidige wet, zijn eigenaren van rassen die op de zwarte lijst stonden verplicht om deze gemuilkorfd te houden in publieke plaatsen en ervoor zorgen dat ze geen gevaar vormen voor anderen. Niet aan deze wet voldoen kan resulteren in het afmaken van het dier.

Nieuwe wet legt verantwoordelijkheid bij eigenaar

De nieuwe wet is gefundeerd op het feit dat elke hond, ongeacht ras, potentieel gevaarlijk kan zijn en legt de verantwoordelijkheid voor het gedrag van de hond, zowel op moreel als wettelijk gebied, bij de eigenaar.

“Dit is een historische dag omdat we voor de eerste keer de verantwoordelijkheid bij de eigenaar of de verantwoordelijke hebben kunnen leggen” zegt Gezondheids Ondersecretaris Francesca Martini.

De nieuwe wet verbiedt het trainen van honden op agressief gedrag gebruik makend van stokken en beschermende kleding, doping, medische ingrepen anders dan voor gezondheidsredenen en het fokken van gevaarlijke kruisingen. De wet maakt ook dierenartsen verantwoordelijk om een register van individuele honden aan te leggen waarvan zij denken dat deze potentieel een hoog risico met zich mee brengen, en daarom een eigenaar moeten hebben die deze individuele honden gemuilkorfd houdt onder publieke omstandigheden.

Mw. Martini voegde er nog aan toe dat de vorige wet geen wetenschappelijke fundering had en vergeleek het met een “facade die de aandacht aftrok van het echte probleem.”

Gevaarlijke rassen bestaan niet. Met deze wet hebben we de zwarte lijst afgeschaft, de zwarte lijst was slechts een facade (afleidend van het echte probleem), en we hebben de garantie voor burgers verhoogd door deze nieuwe wet.

Het verbieden van rassen lost het probleem niet op. Het beschermt mensen niet, het verhoogt de veiligheid van mensen niet. We zien dit keer op keer bewezen, en toch zijn er nog steeds zoveel mensen, groepen en regeringen, die vasthoudend vastklampen aan het idee dat we gewoon nog meer rassen moeten verbieden, en daarna nog meer, enz. Totdat we met de belachelijk lange lijst van 92 rassen uitkomen die Italie eens had en er nog steeds mensen gebeten werden.

Breder perspectief

Datgezegd, is er ook veel om bang voor te zijn met deze nieuwe wetgeving meegekomen. Alle honden zijn nu verdacht.

Onder de nieuwe wetgeving, zijn dierenartsen verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van individuele honden waarvan zij denken dat deze potentieel een hoog risico met zich mee brengen, en worden eigenaren van deze honden verplicht om deze honden gemuilkorfd te houden in publieke plaatsen. De wet schrijft ook voor dat hondeneigenaren hun hond altijd aan de lijn houden in stedelijke gebieden en hun hond zijn uitwerpselen op te ruimen, en om te allen tijde een muilkorf bij zich te hebben in geval van nood. Het verbiedt ook ook het trainen van honden om agressief gedrag gebruik makend van stokken en beschermende kleding, doping, medische ingrepen anders dan voor gezondheidsredenen en het fokken van gevaarlijke kruisingen.

Wat mij daarin bevreemd is dat dierenartsen verantwoordelijk worden gesteld voor het aangeven van honden waarvan zij denken dat ze potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Dat is mijns inziens een erg slecht idee. Dat is namelijk een factor die mensen gaat weerhouden om nodige medische hulp te zoeken voor hun honden, uit angst dat hun hond aan de overheid wordt overgeleverd. Er zijn ook veel honden die zich slecht gedragen in een dierenpraktijk maar daarbuiten in hun hele leven nooit iemand bedreigd hebben. Bovendien zijn ook dierenartsen gebiased met vooroordelen en angsten.

Dan is er nog het hele “geen medische ingrepen anders dan om gezondheidsredenen” verhaal (dit includeert couperen en afkorten van staarten, wat ik ook onzinnige ingrepen vindt). Er is een te groot grijs gebied (valt het steriliseren, castreren hier bijvoorbeeld ook onder?) overgelaten voor de overheid om beslissingen te maken.

En wat bedoelt men met “het fokken van gevaarlijke kruisingen”? Ik gok dat ze het niet hebben over de Labradoodles die als paddestoelen de grond uitschieten. Maar wie bepaald wat "gevaarlijk” is en wat dat niet is, en zijn we dan niet terug bij al deze rasspecifieke onzin?

Toch moeten we blij zijn om hen van rasspecifieke regelgeving restricties te zien afstappen. Ik wens slechts dat de regeringen op een betere manier hun niet-rasspecifieke regelgeving vorm geven.

Dit artikel staat zowel in het Nederlands als in het Engels gehost op onze site:

Aanbevolen leesmateriaal:

Top of Page Top of Page
SpartanDogs Home
This site and all its content is © of and hosted by: By Spartan Law!