English  Nederlands  Change Skin / Website look  

Navigation
Affiliates
Sponsors

 
Google  


BSL Endangered Breeds
Prejudice and hidden agendas Versus the true American Pit Bull Terrier
Luxembourg proposes to ban breeds including the Staffordshire Bull Terrier
Italy replaces breed ban with owner responsibility
German research on Temprament in Bull and Terrier type dogs
Rage Syndrome in Cocker Spaniels

  Nederlandse regeling voor Agressieve Dieren ingetrokken

Het advies van de Commissie van Wijzen (gepubliceerd rapport 9 juni 2008 door ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit) heeft de volgende conclusies:

  1. intrekken van de Regeling Agressieve Dieren (RAD);
  2. stimuleren en faciliteren van voorlichting over (de gevaren van) het houden van honden;
  3. opnemen van regels voor het houden van honden in de gemeentelijke algemene plaatselijke verordeningen (APVs);
  4. uitbreiden van de strekking van artikel 425 Strafrecht tot mensen en dieren;
  5. actieve handhaving van APVs in gebieden met veel overlast door agressieve honden;
  6. verplichte Identificatie en Registratie (I&R) van honden die betrokken waren bij een bijtincident;
  7. verdere ontwikkeling van de Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag (MAG)-test naar een grotere positief voorspellende waarde. De huidige MAG-test wordt door de commissie als beperkt doeltreffend beoordeeld;
  8. ontwikkeling van bijtincidenten elke vijf jaar evalueren en op uniforme wijze registreren.

De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, mevrouw Gerda Verburg, neemt bovenstaande aanbevelingen nagenoeg n op n over.

Daarnaast stelt de minister een en ander nog duidelijker:

Nieuw beleid
In het licht van de uitgangspunten die ik hiervoor heb beschreven, meen ik dat ik dan ook niet kan volstaan met het louter volgen van het advies van de Commissie. Ik vind het daarom belangrijk dat aanvullende maatregelen worden getroffen. Maatregelen die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de burger en waarbij geen honden worden gedood uitsluitend op basis van uiterlijke kenmerken.

De hele brief vind je hier, en het hele rapport van de Commissie van Wijzen kun je hier lezen (groot bestand).

Aanbevolen leesmateriaal:

Top of Page Top of Page
SpartanDogs Home
This site and all its content is of and hosted by: By Spartan Law!