BSL - Bedreigde Honden Rassen

Een lijst van bedreigde honden rassen

Deze en andere honden rassen die hier niet genoemd worden bedreigd door verschillende vormen van ras specefieke wetgeving (Breed Specific Legislation):

: of voor hondenras informatie.
: of voor hondenras informatie.
: of voor hondenras informatie.
Argentine Dogo : of voor ras informatie.
Fila Brasileiro : of voor ras informatie.
: of voor ras informatie.

Klik op het gewenste artikel in het menu hierboven.
  BSL - Endangered Dog Breeds

A list of Endangered Dog Breeds

These dog breeds and others not listed here are endangered by various forms of Breed Specific Legislation:

: or for dog breed information.
: or for dog breed information.
: or for dog breed information.
Argentine Dogo : or for dog breed information.
Fila Brasileiro : or for dog breed information.
: or for dog breed information.

Click on the desired article in the menu above.