Welcome to the Breed Specific Legislation website.  


  Breed Specific Legislation Intro

Breed Specific Legislation (BSL, te vertalen als hondenras-specifieke regelgeving) refereert naar wetten of beleidspunten die van toepassing zijn op een enkel hondenras of een beperkt aantal hondenrassen, terwijl andere rassen zijn uitgesloten van de betreffende wet / het betreffende beleid. BSL reguleert met name het fokken en houden van bepaalde rassen, in het bijzonder de zogeheten “pitbull-type” honden.

Hier bespreken we argumentatie , argumentatie en efficiënte op Breed Specific Legislation.

Klik om te beginnen met lezen.
  Breed Specific Legislation Intro

Breed Specific Legislation (BSL) refers to laws or policies which are directed towards a single dog breed or a limited number of dog breeds, while other breeds are excluded from said law/policy. BSL mainly regulates breeding and owning of specific breeds, especially the so called “pitbull-type” dogs.

Here we will discuss argumentation , argumentation and effective to Breed Specific Legislation.

Click to start reading.
  Latest News